Darujte 2 % daní na podporu slovenských informatikov a rozvoj informatiky

Názov: Slovenská informatická spoločnosť
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: FMFI UK Mlynská dolina 5692, 842 48 Bratislava
IČO: 30845874
Bankové spojenie: IBAN: SK87 1100 0000 0026 6700 0067

Slovenská informatická spoločnosť je zapísaná v zozname príjemcov 2% z dane za rok 2023.

2% z dane pre rok 2023 sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom
    a) Vyhlásenie(V2Pv21_1) – PDF  (editovateľné, nutné uložiť a otvoriť v aplikácii)
    a) Vyhlásenieonline (editovateľné, stránka Finančnej správy)
    b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane - online
    c) Potvrdenie o zaplatení dane – je súčasťou Vyhlásenia online

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom
    a) Daňové priznanie typu A (online) alebo
    b) Daňové priznanie typu B (online)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží
    a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
    b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom
    a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

Bližšie informácie: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani

Ďakujeme za Vašu podporu.