Slovenská informatická spoločnosť je profesne orientovaná. Jej základným poslaním je vytvárať predpoklady pre rozvoj informatiky a informačných technológií na Slovensku. Preto vo svojich radoch rada uvíta odborníkov a záujemcov, ktorí sa budú o tento rozvoj usilovať. Rovnako sú vítaní kolektívni členovia, ktorými sa môžu stať profesne zamerané organizácie a firmy.