História Slovenskej informatickej spoločnosti

 

Slovenská informatická spoločnosť je priamym následníkom spoločnej Česko-Slovenskej informatickej spoločnosti, ktorá zanikla spolu so zánikom spoločného štátu. Slovenská informatická spoločnosť bola oficiálne zaregistrovaná dňa 6. apríla 1993. Za vyše 20 rokov svojej existencie sa Slovenská informatická spoločnosť významnou mierou pričinila o rozvoj informatiky na Slovensku. Za to patrí vďaka všetkým jej členom (ako individuálnym, tak aj kolektívnym), ktorí sa zapojili do jej činností.

Hlavným výkonným orgánom Slovenskej informatickej spoločnosti je jej výkonný výbor. Členovia výkonného výboru sú volení spomedzi individuálnych členov spoločnosti. Práve výkonné výbory mali najvyšší podiel na smerovaní a výsledkoch Slovenskej informatickej spoločnosti v priebehu jej existencie. Priebežnú kontrolu hospodárenia spoločnosti mala na zodpovednosti revízna komisia, ktorej členovia sú taktiež volení členskou základňou. V nasledujúcich odsekoch uvádzame zloženia týchto výborov počas celej histórie Slovenskej informatickej spoločnosti.

Roky 1993-1995

výkonný výbor: Igor Prívara (predseda), Gabriela Andrejková (podpredseda), Norbert Frištacký, Viliam Geffert, Branislav Rovan, Anton Scheber, Ondrej Sýkora

Roky 1996-1999

výkonný výbor: Igor Prívara (predseda), Gabriela Andrejková (podpredseda), Branislav Rovan (podpredseda), Pavol Frič, Norbert Frištacký, Jozef Hvorecký, Ľudovít Molnár, Anton Scheber, Peter Vojtáš, Ondrej Sýkora

revízna komisia: Ján Klocok (predseda), Jozef Jirásek, Imrich Vrťo

(historické poznámky: Do výkonného výboru boli pôvodne zvolení aj Viliam Geffert a Ľubor Šešera, obaja sa ale členstva vzdali a namiesto nich boli zvolení náhradníci s najvyšším počtom hlasov. Ondrej Sýkora bol do výboru kooptovaný na časť volebného obdobia namiesto Jozefa Hvoreckého, ktorý bol dlhodobo v zahraničí.)

Správa o činnosti Slovenskej informatickej spoločnosti v rokoch 1996-99

Roky 2000-2003

výkonný výbor: Igor Prívara (predseda), Gabriela Andrejková (podpredseda), Branislav Rovan (podpredseda), Mária Bieliková, Pavol Frič, Vanda Hambálková, Daniel Olejár, Anton Scheber, Peter Vojtáš, Jozef Vyskoč

revízna komisia: Jozef Jirásek, Dana Pardubská, Imrich Vrťo

Roky 2003-2006

výkonný výbor: Branislav Rovan (predseda), Igor Prívara (podpredseda), Gabriela Andrejková (podpredseda), Mária Bieliková, Pavol Frič, Vanda Hambálková, Karol Matiaško, Daniel Olejár, Anton Scheber, Jozef Vyskoč

revízna komisia: Jozef Jirásek, Dana Pardubská, Imrich Vrťo

Roky 2006-2009

výkonný výbor: Branislav Rovan (predseda), Igor Prívara (podpredseda), Gabriela Andrejková (podpredseda), Mária Bieliková, Pavol Frič, Vanda Hambálková, Eva Hanulová, Daniel Olejár, Anton Scheber

revízna komisia: Jozef Jirásek, Dana Pardubská, Imrich Vrťo

Roky 2009-2012

výkonný výbor: Branislav Rovan (predseda), Anton Scheber (podpredseda), Gabriela Andrejková, Mária Bieliková, Miloslav Dekánek, Pavol Frič, Eva Hanulová, Dana Pardubská, Igor Prívara, Michal Zábovský

revízna komisia: Vanda Hambálková, Jozef Jirásek, Imrich Vrťo

Roky 2012-2015

výkonný výbor: Branislav Rovan (predseda), Anton Scheber (podpredseda), Gabriela Andrejková, Mária Bieliková, Michal Forišek, Igor Prívara, Viera Rozinajová, Erich Šašinka, Miloš Šrámek, Michal Zábovský

revízna komisia: Miloslav Dekánek, Vanda Hambálková, Jozef Jirásek, Dana Pardubská

(historické poznámky: Mária Bieliková sa členstva vo výkonnom výbore vzdala v priebehu funkčného obdobia. Erich Šašinka bol neskôr výborom kooptovaný. Do revíznej komisie boli zvolení všetci štyria kandidáti z dôvodu rovnosti hlasov.)