CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) 

V európskej asociácii informatických spoločností CEPIS je Slovenská informatická spoločnosť od roku 1998.

Všeobecné informácie o CEPISe

  • Viac sa o CEPISe a našej spolupráci dozviete v stručnom dokumente CEPIS v kocke.
     
  • Podrobné informácie o CEPISe a odborných aktivitách CEPISu nájdete na stránke http://www.cepis.org.
     
  • Z titulu členstva v CEPISe je Slovenská informatická spoločnosť členom nadácie ICDL Foundation, ktorá koordinuje certifikačný projekt ICDL. Slovenská informatická spoločnosť koordinuje a monitoruje ICDL na Slovensku. Viac o ICDL.
     
  • CEPIS vydáva pravidelne mesačne CEPIS News s najnovšími informáciami z CEPISu a členských spoločností.