Medzinárodná spolupráca

Slovenská informatická spoločnosť je členom viacerých medzinárodných asociácií informatických spoločností:

 • Od roku 1993 sme členom celosvetovej federácie IFIP (International Federation for Infor­mation Processing). Viac informácií o IFIPe nájdete na samostatnej stránke.

   
 • V európskej asociácii informatických spoločností CEPIS (Council of European Pro­fessional Informatics Societies) je Slovenská informatická spoločnosť od roku 1998. Viac informácií o CEPISe nájdete na samostatnej stránke.

  Z titulu členstva v CEPISe je Slovenská informatická spoločnosť členom nadácie ICDL Foundation, ktorá koordinuje certifikačný projekt ICDL. Viac o projekte ICDL sa dozviete na našej stránke projektu ICDL.

   
 • Slovenská informatická spoločnosť je od roku 2002 aj členom neformálneho regionálneho združenia IT STAR. Viac informácií o IT STAR nájdete na samostatnej stránke.

   
 • Okrem členstva v spomínaných asociáciách príležitostne spolupracujeme aj s informatickými spoločnosťami susedných štátov. Prí­kla­dom dlhodobej spolupráce je organizácia medziná­rod­ných konferencií SOFSEM (v spolupráci s českými informatikmi) a MFCS (pôvodne v spolupráci s českými a poľskými kolegami, teraz sa spolupráca rozširuje).