Podpora mladých informatikov

Slovenská informatická spoločnosť podporuje talentovaných mladých informatikov.

Cieľom podpory mladých informatikov zo strany Slovenskej informatickej spoločnosti je podnecovať záujem o informatiku a podporovať odborný rast mladých študentov informatiky.

Konkrétne formy podpory poskytovanej SISp:

 • Slovenská informatická spoločnosť podporuje účasť študentov na konferenciách. Obzvlášť ide o konferencie SOFSEM a SCCG.
   
 • Slovenská informatická spoločnosť je odborným garantom Olympiády v informatike (jednej z predmetových olympiád na Slovensku).
  Fungovanie Olympiády v informatike taktiež SISp v uplynulých rokoch rôznou formou priamo podporila. Konkrétne išlo napr. o sponzorovanie účasti pozorovateľa na medzinárodnej súťaži, zabezpečenie tričiek pre riešiteľov olympiády a pokrytie nákladov na tlač viacerých ročeniek Olympiády v informatike.
   
 • Slovenská informatická spoločnosť podporuje účasť vysokoškolských študentov v súťaži ŠVOČ a oceňuje najlepšie výsledky dosiahnuté v tejto súťaži.
   
 • Slovenská informatická spoločnosť dlhoročne podporuje, resp. podporovala aj ďalšie informatické akcie, ako napríklad súťaž iBobor, Imagine Logo Cup alebo Cologobežka.