Činnosť Slovenskej informatickej spoločnosti riadi jej výkonný výbor, kontrolu realizuje revízna komisia. Pre roky 2018-2021 je zloženie výkonného výboru a revíznej komisie nasledovné: