Vážený člen Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp),

dovoľte mi informovať Vás o činnosti SISp v poslednom období a súčasne Vás požiadať o podporu SISp pomocou 2% dane (od Vás, Vašich známych či spriatelených firiem).

List s podrobnejšími informáciami je v prílohe. V prílohe je aj predvyplnený formulár na poukázanie 2% dane .

Výbor SISp by určite uvítal aj Vaše aktívne zapojenie sa do niektorej z oblastí činnosti SISp.

S pozdravom,

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Slovenská informatická spoločnosť
predseda