Summer Game Dev 2021

Summer Game Dev 2021 je 6. ročník letného kurzu tvorby videohier. Prebieha od 19. 7. do 20. 8. 2021 (5 týždňov) na FMFI UK (Bratislava), tento rok v nových coworkingových priestoroch UNISPACE.

Najlepší tím získa Cenu Slovenskej informatickej spoločnosti.

Podrobné informácie nájdete na stránke podujatia Summer Game Dev 2021


Konalo sa Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti


Vážení členovia, vážená odborná verejnosť,

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30. júna 2021 prebehlo Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti,

Na Valnom zhromaždení sa podľa Stanov Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp) zvolil Výkonný výbor SISp a Revízna komisia SISp. Výsledky volieb a zápisnicu z Valného zhromaždenia nájdete na nasledovnom odkaze.

V rámci odbornej časti rokovania sa uskutočnila prednáška doc. RNDr. Zuzany Kubincovej, PhD. (KDMFI FMFI UK) na tému Školská informatika na Slovensku.


Staršie aktuality

Staršie aktuality nájdete v archíve aktualít.