IT STAR v kocke

IT STAR je neformálne regionálne združenie informatických spoločností strednej, východnej a južnej Európy. Slovenská informatická spoločnosť je jeho členom od roku 2002.

Hlavnými cieľmi združenia je podporovať IKT a ich aplikácie v strednej, východnej a južnej Európe, podporovať aktivity najmä v oblastiach vzdelávania, výskumu, vývoja a ich aplikácií a rozširovať informácie a výsledky týchto aktivít, resp. zlepšovať regionálnu a medzinárodnú spoluprácu v spomínaných oblastiach.

V súčasnosti má IT STAR 15 členských spoločností. Spoluprácu v rámci IT STAR riadi výročné zasadnutie reprezentantov členských spoločností, ktoré vedie rotujúci koordinátor (v súčasnosti je ním Igor Prívara zo SISp) spolu s výkonným pracovníkom IT STAR (P. Nedkov).

Podrobnejšie informácie o IT STAR a jej aktivitách sú zverejňované na stránke www.itstar.eu (alebo www.starbus.org).

Najvýznamnejšou akciou IT STAR je medzinárodný workshop na aktuálne témy ICT. Cieľom workshopu je vytvoriť priestor pred odborníkov členských spoločností na výmenu poznatkov, informácií a názorov na kľúčové témy. Doteraz IT STAR v spolupráci so svojimi členskými spo­­ločnosťami zorganizovali 7 workshopov:

  • Research and Development in ICT, Bratislava, 2006
  • Universities and ICT Industry, Genzano di Roma, 2007
  • National Information Society Experiences, Goddollo, 2008
  • Skills, Education and Certification, Rome, 2009
  • Electronic Business, Zagreb, 2010
  • Digital Security, Bratislava, 2012
  • Electronic Business II, Bari, 2013

IT STAR v spolupráci s spoluporiadajúcimi členskými spoločnosťami vydalo aj zborníky z uvedených podujatí.

IT STAR publikuje štvrťročne zaujímavý bulletin IT STAR Newsletter, ktorý je dostupný (vrátane archívu) na www stránke IT STAR.