2015-09-29 EXTRAPOLÁCIE 2015 – výstava o histórii a budúcnosti IT

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI) v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV, Slovenským technickým múzeom v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach organizujú v dňoch od 24. septembra do 25. októbra 2015 výstavu o histórii a budúcnosti informačných technológií s názvom EXTRAPOLÁCIE 2015. Výstava prebieha v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach.

Bližšie informácie o výstave možno nájsť na stránke Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

2015-05-24 Tlačová správa z SCCG 2015

Špičkoví vedci, pôsobiaci v oblasti počítačovej grafiky, sa od 22. do 24. apríla 2015 stretli na 31. ročníku najstaršej konferencie počítačovej grafiky v strednej Európe SCCG (Spring Conference on Computer Graphics). Konferenciu v spolupráci s Matematickým ústavom SAV organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej dekan prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prevzal záštitu nad konferenciou. Spoluorganizátorom a sponzorom je Slovenská informatická spoločnosť.

Viac o konferencii a jej sprievodnom programe: Tlačová správa o SCCG 2015 .

2015-05-10 IT STAR Workshop 2015

Regionálne združenie IT STAR v spolupráci s poľskou informatickou spoločnosťou Polish Information Processing Society organizujú 9. medzinárodný IT STAR workshop "ICT Strategies and Applications". Workshop sa bude konať 16. 10. 2015 vo Varšave v hoteli Ibis Warszawa Stare Miesto. Program bude zameraný na 3 oblasti:

  • National Strategies, Policies and Action Plans
  • Industry, Innovatiob and Take-up
  • Skills and e–Leadership.

Podrobnejšie informácie poskytuje Call for Papers: 9th IT STAR Workshop , resp. sú aj na stránke IT STAR www.starbus.org/ws9.

Zároveň upozorňujeme, že vyšlo jarné číslo bulletinu IT STAR Newsletter. Elektronická verzia bulletinu (ale aj archív všetkých predchádzajúcich čísel) je dostupná na stránke www.starbus.org. V tomto čísle zaujal článok E. Sendovej (Bulharsko) "Talented education" o výchove talentovaných matematikov a informatikov a článok M. Bogdanowicza (JRC–IPTS) "The Emerging Global Innovation Ecosystems".

Staršie aktuality

Staršie aktuality nájdete v archíve aktualít.