2016-02-11 Plán činnosti na rok 2016

Výkonný výbor Slovenskej informatickej spoločnosti vydal plán činnosti SISp na rok 2016 reagujúci na ciele, aktivity a rozdelenie zodpovednosti prijaté v polovici roku 2015.

2016-01-22 IFIP Insights

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na e-mailový odber magazínu IFIP Insights. Možno tak urobiť po zadaní e-mailovej adresy do formulára na hlavnej stránke IFIP Insights.

2015-11-19 Stanovisko SISp k informatizácii verejnej správy

Dňa 11. novembra 2015 prijal Výkonný výbor Slovenskej informatickej spoločnosti nesúhlasné stanovisko k návrhu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Výkonný výbor tiež v stanovisku vyjadril celkovú nespokojnosť so stavom informatizácie na Slovensku a s výsledkami operačného programu Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k efektívnosti vynaložených prostriedkov a prínosov pre obyvateľov krajiny.

Úplné znenie stanoviska možno stiahnuť ako PDF dokument alebo nájsť v sekcii „Názory a stanoviská”. 

2015-10-20 IT STAR Workshop 2015

Regionálna asociácia informatických spoločností IT STAR v spolupráci s poľskou informatickou spoločnosťou PTI zorganizovali 16. 10. 2015 vo Varšave už 9. ročník IT STAR workshopu, tentokrát na tému „ICT Strategies and Applications“. Program workshopu aj s väčšinou prezentácií je na stránke IT STAR www.itstar.eu v sekcii Conferencies. Z viacerých zaujímavých príspevkov upozorňujem na prezentáciu R. Belliniho (AICA, Taliansko) „e-CFPlus System“, v ktorej zhrnul skúsenosti so zavádzaním e-CF (European Competence Framework) v Talian­sku. Všetky príspevky budú publikované v zborníku, ktorý by mal byť k dispozícii začiatkom roka 2016 a bude prístupný aj v knižnici SISp.

Nasledujúci deň po skončení workshopu sa na konalo výročné stretnutie zástupcov člen­ských spoločností IT STAR, ktoré viedol koordinátor IT STAR I. Prívara (SISp). Na stretnutí sme zhodnotili ostatné dva ročníky IT STAR workshopu, prijali informáciu o publikáciách IT STAR (zborníky konferencií a IT STAR Newsletter), zvolili M. Holynského (PTI, Poľsko) za koordinátora na nasledujúce dvojročné obdobie a diskutovali o miestach a témach budúcich workshopov IT STAR. Pre budúci rok IT STAR prijala pozvanie z Talianska, v roku 2017 bude hostiteľom Bulharská akadémia vied.

Viac informácií o aktivitách IT STAR možno nájsť v štvrťročnom bulletine IT STAR New­sletter. Jesenné číslo, ale aj archív predchádzajúcich čísiel, sú prístupné na stránke IT STAR www.itstar.eu alebo www.starbus.org.

Igor Prívara, zástupca SISp v IT STAR

2015-09-29 EXTRAPOLÁCIE 2015 – výstava o histórii a budúcnosti IT

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI) v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV, Slovenským technickým múzeom v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach organizujú v dňoch od 24. septembra do 25. októbra 2015 výstavu o histórii a budúcnosti informačných technológií s názvom EXTRAPOLÁCIE 2015. Výstava prebieha v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach.

Bližšie informácie o výstave možno nájsť na stránke Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

2015-05-24 Tlačová správa z SCCG 2015

Špičkoví vedci, pôsobiaci v oblasti počítačovej grafiky, sa od 22. do 24. apríla 2015 stretli na 31. ročníku najstaršej konferencie počítačovej grafiky v strednej Európe SCCG (Spring Conference on Computer Graphics). Konferenciu v spolupráci s Matematickým ústavom SAV organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej dekan prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prevzal záštitu nad konferenciou. Spoluorganizátorom a sponzorom je Slovenská informatická spoločnosť.

Viac o konferencii a jej sprievodnom programe: Tlačová správa o SCCG 2015 .

Staršie aktuality

Staršie aktuality nájdete v archíve aktualít.